Jan Edvard style=

Jan Edvard

President
Per Andreas Østensen style=

Per Andreas Østensen

Visepresident
Rolf Kvavik style=

Rolf Kvavik

Sekretær Medlemsansvarlig
Kjell Steinsholt style=

Kjell Steinsholt

Kasserer Past president
Jan Birger style=

Jan Birger

Styremedlem
Julius style=

Julius

Styremedlem